TEDxPiotrkowskaStreet 2018 ANOTHER PERSPECTIVE

18 Października 2018, 08:30 (Czwartek) - 18 Listopada 2018, 17:30 (Niedziela)

Nowa Hala EXPO Łódź, Łódź Zobacz na mapie

Obowiązek informacyjny dla osób rejestrujących się na wydarzenie TEDxPiotrkowskaStreet 2018

Organizatorem wydarzenia, na mocy Porozumienia łączącego go z właścicielem licencji TEDx dla TEDxPiotrkowskaStreet, jest firma Uniq Concept Hanna Mazerant-Gryczyńska, Kębliny, ul. Sianokosy 27, 95-001 Biała, NIP: 7261775181, REGON: 470064065

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.

Uczestnikiem imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w wydarzeniu.

Wydarzenie jest rejestrowane w zakresie obrazu i dźwięku, dlatego każdy z uczestników proszony jest o udzielenie zgody na przetwarzanie jego wizerunku oraz głosu w trakcie spotkania.

Biorąc udział w wydarzeniu wyrażasz nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym: rozpowszechnianie przez TED, TEDxPiotrkowskaStreet oraz Uniq Concept swojego wizerunku, utrwalonego w trakcie wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube) i stronach internetowych www.tedxpiotrkowskastreet.com oraz wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez TED, TEDxPiotrkowskaStreet oraz Uniq Concept w związku z organizacją wydarzenia lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

W załączeniu obowiązek informacyjny związany z RODO