TEDxPiotrkowskaStreet 2018 ANOTHER PERSPECTIVE

18 Października 2018, 08:30 (Czwartek) - 13 Listopada 2018, 17:30 (Wtorek)

Nowa Hala EXPO Łódź, Łódź Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Obowiązek informacyjny dla osób rejestrujących się na wydarzenie TEDxPiotrkowskaStreet 2018

Organizatorem wydarzenia, na mocy Porozumienia łączącego go z właścicielem licencji TEDx dla TEDxPiotrkowskaStreet, jest firma Uniq Concept Hanna Mazerant-Gryczyńska, Kębliny, ul. Sianokosy 27, 95-001 Biała, NIP: 7261775181, REGON: 470064065

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.

Uczestnikiem imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w wydarzeniu.

Wydarzenie jest rejestrowane w zakresie obrazu i dźwięku, dlatego każdy z uczestników proszony jest o udzielenie zgody na przetwarzanie jego wizerunku oraz głosu w trakcie spotkania.

Biorąc udział w wydarzeniu wyrażasz nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym: rozpowszechnianie przez TED, TEDxPiotrkowskaStreet oraz Uniq Concept swojego wizerunku, utrwalonego w trakcie wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube) i stronach internetowych www.tedxpiotrkowskastreet.com oraz wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez TED, TEDxPiotrkowskaStreet oraz Uniq Concept w związku z organizacją wydarzenia lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

W załączeniu obowiązek informacyjny związany z RODO